Informacja zwrotna dotycząca kancelarii

Prosimy o informacje dotyczące kancelarii


Jeżeli w powyższym zestawieniu podawane są błędne informacje można to zgłosić w poniższej formatce.
Jeżeli brakuje kancelarii, która zajmuje się sporami z bankami i posiada wiedzę w zakresie kredytów indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych, to również można ją zgłosić w poniższej formatce. W przypadku zgłaszania nowych kancelarii prosimy o podawanie sygnatur toczących się lub zakończonych spraw.
Każde ze zgłoszeń rozpatrywane będzie indywidualnie. W ocenie dorobku kancelarii ważniejsze jest doświadczenie niż liczba wygranych spraw.
 


 
Informacje o zasadach przetwarzania danych:

1. Administratorem danych osobowych członków jest Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25 m. 35, 00-628 Warszawa, [email protected]
2. Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: Nazwisko, Imiona, e-mail jest niezbędność podania tych danych do kontaktu zwrotnego ze strony Stowarzyszenia.
3. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, zgłaszający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
6. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Nawigator SBB