Statystyki spraw o odfrankowienie kredytów


Statystyki spraw o unieważnienie lub odfrankowienie kredytów indeksowanych i denominowanych
Poniższe dane wynikają z informacji zamieszczonych w bazie danych pozwów indywidualnych wprowadzonych do Nawigatora.
Uprzejmie prosimy o uaktualnienie danych na temat złożonych pozwów. Kluczowe dla niniejszych statystyk są informacje o dacie wyroku oraz jego wyniku (wygrana bądź przegrana). UWAGA: Sprawy prezentowane są z perspektywy polskich konsumentów pokrzywdzonych przez banki. “Wygrana” w poniższym zestawieniu oznacza wygraną konsumenta. Pod najechaniu na cyfrę z liczbą wygranych lub przegranych pokazują się sędziowie orzekający w tych sprawach.

Pierwsza instancja

Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2016I   0 10
2016II  7 3
2016III 7 6
2016IV 2 4
2017I   4 12
2017II  13 13
2017III 6 9
2017IV 18 24
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2018I   14 26
2018II  31 39
2018III 27 34
2018IV 56 55
2019I   39 34
2019II  62 49
2019III 43 25
2019IV 99 32
2020I   129 13
2020II  69 7
2020III 155 6 

Druga instancja

Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2016I   0 1
2016II  1 2
2016III
2016IV 0 4
2017I   2 2
2017II  1 4
2017III 3 3
2017IV 3 4
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2018I   6 7
2018II  3 1
2018III 4 4
2018IV 8 9
2019I   1 6
2019II  6 5
2019III 10 4
2019IV 47 21
2020I   39 22
2020II  17 4
2020III 45 6
Wyroki prawomocne

Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2016I   0 1
2016II  3 2
2016III 0 0
2016IV 0 3
2017I   1 2
2017II  0 4
2017III 3 1
2017IV 3 4
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2018I   6 6
2018II  2 1
2018III 3 2
2018IV 7 8
2019I   1 6
2019II  5 4
2019III 12 4
2019IV 37 18
2020I   27 19
2020II  13 3
2020III 38 6


 

Tabele ze statystykami wyroków

 

5 komentarzy to Statystyki spraw o odfrankowienie kredytów

  1. […] Wykres 1. Wyroki pierwszej instancji w sprawach o unieważnienie i odfrankowienie kredytów CHF w poszczególnych kwartałach. Wygrana na wykresie oznacza wygraną konsumenta. Więcej informacji na stronie nawigator.bankowebezprawie.pl […]

  2. […] Oczywiście, przy tak zagorzałym sporze, podobny sceptycyzm można mieć też do danych SBB czy innych sprzyjających frankowiczom. W końcu każdemu można zarzucić stronniczość. Jednak ze wszystkich podanych wyżej źródeł, tylko SBB umożliwia zweryfikowanie informacji (każdy może to zrobić pod tym linkiem). […]

  3. Zbynek napisał(a):

    Pytanie: jak interpretować statystyki dotyczace wyroków prawomocnych? Czy z wszystkich spraw I i II instancji tak mało wyroków się uprawomocniło? co z resztą?

  4. Tomasz Buczkowski napisał(a):

    Super że jak się najedzie myszką na datę to pojawia się lista kancelarii np wygranych czy sędziów. Ale czy zamiast takiej długiej listy z elementami powtarzającymi się można by było dać listę alfabetycznie unikalnych z informacją o ilościach np Kancelaria Warszawa XXXX (10).

Dodaj komentarz

Nawigator SBB