Statystyki spraw o odfrankowienie kredytów


Statystyki spraw o unieważnienie lub odfrankowienie kredytów indeksowanych i denominowanych
Poniższe dane wynikają z informacji zamieszczonych w bazie danych pozwów indywidualnych wprowadzonych do Nawigatora.
Uprzejmie prosimy o uaktualnienie danych na temat złożonych pozwów. Kluczowe dla niniejszych statystyk są informacje o dacie wyroku oraz jego wyniku (wygrana bądź przegrana). UWAGA: Sprawy prezentowane są z perspektywy polskich konsumentów pokrzywdzonych przez banki. “Wygrana” w poniższym zestawieniu oznacza wygraną konsumenta. Pod najechaniu na cyfrę z liczbą wygranych lub przegranych pokazują się sędziowie orzekający w tych sprawach.

Od 1 lipca 2022 roku zmieniliśmy zasady prezentacji danych. Eksponowane są statystyki dotyczące drugiej instancji oraz wyroki prawomocne. Prezentacja statystyk dotyczących pierwszej instancji zamrożona zostaje na drugim kwartale 2022 roku. Do bazy danych cały czas mogą być wprowadzane wyroki pierwszej instancji. Wszystkie wyroki dostępne są na stronie prezentacji wyroków.
 

Druga instancja

Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2017I   2 2
2017II  2 4
2017III 3 3
2017IV 3 5
2018I   7 7
2018II  4 2
2018III 4 4
2018IV 9 11
2019I   2 8
2019II  6 7
2019III 13 4
2019IV 54 21
2020I   46 27
2020II  23 9
2020III 71 11
2020IV 75 23
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2021I   43 10
2021II  62 3
2021III 83 3
2021IV 434 14
2022I   607 31
2022II  645 49
2022III 428 4
2022IV 468 17
2023I   106 4
2023II  101 0
2023III 46 2
2023IV 81 0
2024I   85 1
2024II  81 0




Wyroki prawomocne

Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2017I   1 2
2017II  1 5
2017III 3 1
2017IV 3 5
2018I   7 6
2018II  3 2
2018III 3 2
2018IV 8 10
2019I   3 7
2019II  5 7
2019III 14 4
2019IV 43 18
2020I   37 25
2020II  17 8
2020III 66 11
2020IV 65 16
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2021I   37 8
2021II  65 2
2021III 82 2
2021IV 442 11
2022I   595 17
2022II  639 24
2022III 417 2
2022IV 465 9
2023I   108 5
2023II  107 0
2023III 40 1
2023IV 66 0
2024I   90 0
2024II  70 0




Pierwsza instancja

Uwaga: w niniejszych statystykach wyroki pierwszej instancji prezentowane są do końca drugiego kwartału 2022.
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2017I   5 17
2017II  15 19
2017III 9 13
2017IV 20 34
2018I   16 39
2018II  39 50
2018III 29 43
2018IV 65 79
2019I   57 56
2019II  76 63
2019III 59 40
2019IV 132 60
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2020I   179 39
2020II  100 18
2020III 305 32
2020IV 637 50
2021I   457 39
2021II  865 38
2021III 962 44
2021IV 1926 49
2022I   2390 67
2022II