Regulamin serwisu

Celem serwisu jest zapewnienie narzędzi do łączenia się w grupy osób zainteresowanych pozwami przeciwko bankom, gromadzenie informacji o kancelariach prawnych prowadzących sprawy przeciwko bankom i wymiana doświadczeń oraz zbieranie informacji o toczących się i zakończonych sprawach sądowych przeciwko bankom.
Zasady ogólne
1. Szanujemy wszystkie wypowiadające się w serwisie osoby. Wszystkie wypowiedzi niezgodne z prawem będą niezwłocznie kasowane.
2. Podajemy rzetelne, zgodne z prawdą informacje.
3. Zarządzający serwisem mają prawo usunąć wypowiedzi i/lub użytkowników, którzy łamią pkt. 1 i 2 regulaminu.
4. Podane informacje kontaktowe w serwisie widoczne są wyłącznie dla członków grupy. Użytkownicy nie mają prawa do kopiowania i przekazywania zawartych w serwisie informacji kontaktowych bez zgody zainteresowanych.
5. NIGDY nie podajemy w serwisie wrażliwych danych (np. numeru PESEL, adresów zamieszkania itp.). Wrażliwe informacje mogą być przekazywane jedynie osobom lub instytucjom, których tożsamość możemy potwierdzić i co do których mamy pełne zaufanie.
Odpowiedzialność osób tworzących grupę
6. Osoba, która stworzyła grupę do pozwu hybrydowego/zbiorowego staje się automatycznie liderem grupy, na którą spada odpowiedzialność informowania członków grupy o postępach prac nad wyborem kancelarii i pozwem.
7. Decyzje dotyczące wyboru kancelarii, negocjacji z kancelarią powinny zapadać za zgodą całej grupy. Jeżeli jest to niemożliwe decyzję podejmuje lider grupy.
8. Lider grupy odpowiedzialny jest za poprawne relacje w grupie oraz między grupą, a wybraną kancelarią prawną.
Odpowiedzialność członków grupy
9. Wspólnie działamy nad wypracowaniem najlepszego pozwu w naszej grupie i obniżeniem kosztów procesowych.
10. Osoby, które dodają się do już stworzonych grup podporządkowują się sugestiom lidera grupy dotyczącym m.in. konieczności zebrania na czas dokumentów, konieczności uczestniczenia we wspólnych spotkaniach itd.
11. W każdej chwili można opuścić grupę. Dobrym obyczajem jest wcześniejsze powiadomienie o swojej decyzji lidera i członków grupy.
12. Lider grupy ma prawo usuwać z grupy członków, którzy nie podporządkowują się jego decyzjom lub z którymi nie ma kontaktu co najmniej od 20 dni.
Odpowiedzialność serwisu
13. Autorzy serwisu odpowiedzialni są za poprawne działanie serwisu i możliwie jak najszybsze usuwanie usterek technicznych, które się pojawią.
14. Autorzy serwisu oraz Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu nie mają wpływu i nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) Pośredniczenie w komunikacji między użytkownikami grupy. Jeżeli osoby z grupy nie są w stanie porozumieć się ze sobą wówczas decyzje o rozwiązaniu problemu podejmuje lider grupy.
b) Działalność kancelarii: czyli m.in. ich działania wobec klientów, stosowany cennik usług i skuteczność w sądach.

Nawigator SBB