Statystyki spraw o odfrankowienie kredytów


Statystyki spraw o unieważnienie lub odfrankowienie kredytów indeksowanych i denominowanych
Poniższe dane wynikają z informacji zamieszczonych w bazie danych pozwów indywidualnych wprowadzonych do Nawigatora.
Uprzejmie prosimy o uaktualnienie danych na temat złożonych pozwów. Kluczowe dla niniejszych statystyk są informacje o dacie wyroku oraz jego wyniku (wygrana bądź przegrana). UWAGA: Sprawy prezentowane są z perspektywy polskich konsumentów pokrzywdzonych przez banki. “Wygrana” w poniższym zestawieniu oznacza wygraną konsumenta. Pod najechaniu na cyfrę z liczbą wygranych lub przegranych pokazują się sędziowie orzekający w tych sprawach.

Pierwsza instancja

Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2016I   0 10
2016II  7 3
2016III 7 6
2016IV 2 4
2017I   4 12
2017II  14 14
2017III 7 9
2017IV 19 28
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2018I   15 30
2018II  33 42
2018III 28 38
2018IV 59 62
2019I   42 44
2019II  67 53
2019III 47 32
2019IV 115 48
2020I   149 27
2020II  86 13
2020III 256 17
2020IV 304 18 

Druga instancja

Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2016I   0 1
2016II  1 2
2016III
2016IV 0 4
2017I   2 2
2017II  1 4
2017III 3 3
2017IV 3 5
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2018I   6 7
2018II  3 1
2018III 4 4
2018IV 8 10
2019I   1 6
2019II  6 5
2019III 11 4
2019IV 50 21
2020I   44 23
2020II  21 8
2020III 63 9
2020IV 36 11
Wyroki prawomocne

Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2016I   0 1
2016II  3 2
2016III 0 0
2016IV 0 3
2017I   1 2
2017II  0 4
2017III 3 1
2017IV 3 5
Rok Kwartał Wygrane Przegrane
2018I   6 6
2018II  3 1
2018III 3 2
2018IV 7 9
2019I   1 6
2019II  5 5
2019III 13 4
2019IV 39 18
2020I   33 21
2020II  15 7
2020III 56 9
2020IV 29 9


 

Tabele ze statystykami wyroków

 

7 komentarzy to Statystyki spraw o odfrankowienie kredytów

  1. […] Wykres 1. Wyroki pierwszej instancji w sprawach o unieważnienie i odfrankowienie kredytów CHF w poszczególnych kwartałach. Wygrana na wykresie oznacza wygraną konsumenta. Więcej informacji na stronie nawigator.bankowebezprawie.pl […]

  2. […] Oczywiście, przy tak zagorzałym sporze, podobny sceptycyzm można mieć też do danych SBB czy innych sprzyjających frankowiczom. W końcu każdemu można zarzucić stronniczość. Jednak ze wszystkich podanych wyżej źródeł, tylko SBB umożliwia zweryfikowanie informacji (każdy może to zrobić pod tym linkiem). […]

  3. Zbynek napisał(a):

    Pytanie: jak interpretować statystyki dotyczace wyroków prawomocnych? Czy z wszystkich spraw I i II instancji tak mało wyroków się uprawomocniło? co z resztą?

  4. Tomasz Buczkowski napisał(a):

    Super że jak się najedzie myszką na datę to pojawia się lista kancelarii np wygranych czy sędziów. Ale czy zamiast takiej długiej listy z elementami powtarzającymi się można by było dać listę alfabetycznie unikalnych z informacją o ilościach np Kancelaria Warszawa XXXX (10).

  5. […] spostrzeżenia można wysnuć patrząc na „Nawigator SBB”, czyli narzędzie statystyczne udostępniane przez stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu&#82… Z danych za trzeci kwartał 2020 r. wynika, że zapadły 243 prawomocne […]

  6. […] stronie nawigator.bankowebezprawie.pl/statystyki/ śledzić można na bieżąco statystyki wprowadzanych wyroków. W tym samym miejscu udostępniony […]

Dodaj komentarz

Nawigator SBB