Reklamacje

now browsing by tag

 
 

Odpowiedzi na Reklamacje

Bank Kategorie Numer sprawy Rok Bank Kategorie Numer Sprawy Rok Bank Kategorie Numer sprawy Rok Udostępnij:

Prześlij skan odpowiedzi na reklamację

Niniejsza strona służy do przekazania SBB reklamacji przekazanych do banku wraz z odpowiedzią, która twoim zdaniem nie została załatwiona zgodnie z prawem. Dokumenty zostaną przez nas zweryfikowane aby następnie zostać przekazanymi do UOKiK, jako załączniki do zgłoszenia łamania przez banku ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Pamiętaj, że bank ma obowiązek obsłużyć reklamację zgodnie z obowiązującym prawem.

Aby przesłać dokumenty, zadbaj o to aby zostały one zanonimizowane. Nadesłane dokumenty nie spełniające warunku anonimowości będą musiały być zniszczone, by nie narażać Cię na ryzyko ujawnienia danych osobowych osobom trzecim.
Postępuj w/g poniższych kroków:

1. Zasłoń dane personalne na korespondencji t.j. imię, nazwisko, adres. Pozostaw numer umowy, datę, kwoty, etc.

2. Wykonaj kopię elektroniczną reklamacji oraz odpowiedzi banku. Możesz także zrobić zdjęcie telefonem - zadbaj tylko aby zdjęcie było maksymalnie wyraźne, nie było krzywe, etc.

W przypadku użycia telefonu możesz użyć jednego z dostępnych programów np. Scanbot, CamScanner, czy też innego. Programy te są dostępne za darmo z ograniczeniami, które nie za bardzo przeszkadzają. Użycie programu pozwoli wygenerować plik PDF ze wszystkimi stronami w jednym pliku a także odczytają zdjęcia do tekstu. Warto mieć reklamację w PDF - można zaznaczać, czy skopiować tekst. Format PDF uprości nam obróbkę danych.

3. Prześlij skan reklamacji oraz odpowiedzi banku korzystając z formatki. Ważne jest, abyś zaznaczył czego dotyczyła reklamacja, oczywiście podaj także nazwę banku, adres kontaktowy e-mail oraz imię.

4. Po odebraniu danych otrzymasz list pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w którym znajdziesz także numer pod którym zarejestrowaliśmy twoje zgłoszenie. Numer ten wraz z danymi i kopiami dokumentów przekażemy UOKiK.