Reklamacje

now browsing by tag

 
 

Odpowiedzi na Reklamacje

Bank Kategorie Numer sprawy Rok Bank Kategorie Numer Sprawy Rok Bank Kategorie Numer sprawy Rok

Prześlij skan odpowiedzi na reklamację

Niniejsza strona służy do przekazania SBB reklamacji przekazanych do banku wraz z odpowiedzią, która twoim zdaniem nie została załatwiona zgodnie z prawem. Dokumenty zostaną przez nas zweryfikowane aby następnie zostać przekazanymi do UOKiK, jako załączniki do zgłoszenia łamania przez banku ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Pamiętaj, że bank ma obowiązek obsłużyć reklamację zgodnie z obowiązującym prawem.

Aby przesłać dokumenty, zadbaj o to aby zostały one zanonimizowane. Nadesłane dokumenty nie spełniające warunku anonimowości będą musiały być zniszczone, by nie narażać Cię na ryzyko ujawnienia danych osobowych osobom trzecim.
Postępuj w/g poniższych kroków:

1. Zasłoń dane personalne na korespondencji t.j. imię, nazwisko, adres. Pozostaw numer umowy, datę, kwoty, etc.

2. Wykonaj kopię elektroniczną reklamacji oraz odpowiedzi banku. Możesz także zrobić zdjęcie telefonem - zadbaj tylko aby zdjęcie było maksymalnie wyraźne, nie było krzywe, etc.

W przypadku użycia telefonu możesz użyć jednego z dostępnych programów np. Scanbot, CamScanner, czy też innego. Programy te są dostępne za darmo z ograniczeniami, które nie za bardzo przeszkadzają. Użycie programu pozwoli wygenerować plik PDF ze wszystkimi stronami w jednym pliku a także odczytają zdjęcia do tekstu. Warto mieć reklamację w PDF - można zaznaczać, czy skopiować tekst. Format PDF uprości nam obróbkę danych.

3. Prześlij skan reklamacji oraz odpowiedzi banku korzystając z formatki. Ważne jest, abyś zaznaczył czego dotyczyła reklamacja, oczywiście podaj także nazwę banku, adres kontaktowy e-mail oraz imię.

4. Po odebraniu danych otrzymasz list pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w którym znajdziesz także numer pod którym zarejestrowaliśmy twoje zgłoszenie. Numer ten wraz z danymi i kopiami dokumentów przekażemy UOKiK.